Т. 18: Історичні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 18, Історичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

КМ "Academia",

 Рік

2000.

 Обсяг

91 с.

 Редколегія

Боряк Г. В., Ісаєвич Я. Д., Кірсенко М. В., Кравченко В. В., Мицик Ю. А., Трегуб П. М., Хижняк З. І., Щербак В. О., Болгарова М. Ю.
 РецензентиКрижанівський О. П., Сас П. М.
 Упорядники

Гломозда К. Ю., Болгарова М. Ю.

 Предмет

Історія - Наукові збірники.

Передмова.
С. 3.
[Повний текст PDF]

Мицик Ю. А.
З невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини 17 ст.
С. 4-12.
[Повний текст PDF]

Нічик В. М., Хижняк З. І.
Києво-Могилянська академія та українсько-німецькі культурні зв'язки.
С. 12-30.
[Повний текст PDF]

Черепніна Т. М., Кашіна Д.
Особливості методів активізації навчання в Києво-Могилянській академії.
С. 30-36.
[Повний текст PDF]

Брюховецький В. С.
"Сей аттестат дан..."
С. 36-38.
[Повний текст PDF]

Шліхта Н. В.
Листи до М. С. Грушевського представників Київської Духовної Академії.
С. 38-40.
[Повний текст PDF]

Нікітенко Н.
Гетьман Мазепа - покровитель Софії Київської.
С. 40-45.
[Повний текст PDF]

Брехуненко В. А.
Донське питання і глобальне протистояння Московії та Польсько-Литовської держави за гегемонію в Східній Європі.
С. 45-50.
[Повний текст PDF]

Щербак В. О.
Формування козацької самосвідомості: (кінець XVI - перша половина XVII ст.)
С. 50-56.
[Повний текст PDF]

Люта Т. Ю.
Уніатська церква в Києві 1596-1637 рр.
С. 56-63.
[Повний текст PDF]

Стельмах С. П.
Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття.
С. 63-70.
[Повний текст PDF]

Зубко О. Є.
Культурно-просвітницька діяльність викладацького складу УВПІ ім. Драгоманова протягом 1923-1933 рр.: (На прикладі Празького Історично-Філологічного Товариства).
С. 70-74.
[Повний текст PDF]

Бажан О. Г.
Індустрія знищення інакодумства в Україні: (кінець 1950-х-80-ті рр.)
С. 74-81.
[Повний текст PDF]

Кучменко Е. М.
Історичний огляд консерватизму в сучасному світі.
С. 81-85.
[Повний текст PDF]

Мицик Ю. А.
Звичайний плагіат: (Рецензія на кн.: П. Кардаш, д-р С. Кот "Слава українського козацтва". - Мельборн; Київ, Фортуна, 1999. - 340 с.)
С. 85-88.
[Повний текст PDF]

Мицик Ю. А., Болгарова М. Ю.
Рецензія на монографію: Archiwum Chelmskie. T. 3. - A. Gil. Prawoslawna eparchia Chelmska do 1596 roku (Lublin-Chelm, 1999. - 260 s.)
С. 88-90.
[Повний текст PDF]

Болгарова М. Ю.
Рецензія на книгу: Мариновський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. - Черкаси: Відлуння, 1997. - 208 с. - (Черкаська минувщина. Кн. 1).
С. 90-91.
[Повний текст PDF ]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]