Т. 58: Соціологічні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 58, Соціологічні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий дім "КМ Академія",

 Рік

2006.

 Обсяг

95 с.

 Редколегія

Оссовський В. Л., Паніотто В. І., Хмелька В. Є., Оксамитна С. М., Кутуєв П. В., Семашко О. М.,
Танчер В. В., Бондар В. С.

 Рецензенти

Макеєва С. О., Головаха Є. І.

 Упорядники

Бондар В. С.

 Предмет

Соціологія - Наукові збірники

Кутуєв П. В.
Франкова переОРІЄНація: засадничі припущення та імплікації для соціологічного теоретизування.
С. 3-13.
[Повний текст PDF]

Осипчук А. Д.
Синтетична соціологічна концепція Нікоса Моузеліса.
С. 13-17.
[Повний текст PDF]

Хуткий Д. О.
Сучасна глобальна соціальна система: макросоціологічний підхід та світ-системний аналіз.
С. 17-22.
[Повний текст PDF]

Богданова О. В.
Можливість поєднання релігійності та демократичності суспільства: світоглядні й організаційні аспекти (на прикладі США).
С. 22-28.
[Повний текст PDF]

Lotspeich R., Johnson I. Y.
Perception of personal economic status and attitudes toward economic and political transition in four slavic countries: a structural equations approach.
С. 28-40.
[Повний текст PDF]

Резнікова О. С.
Основні детермінанти фінансової стратегії індивіда.
С. 40-43.
[Повний текст PDF]

Панченко А. С.
Суб'єкти громадської думки у сфері міжнародних відносин: хто впливає на кого.
С. 43-48.
[Повний текст PDF]

Степаненко В. П.
Національні закони та регіональні етоси: правова культура в українських регіональних вимірах.
С. 48-58.
[Повний текст PDF]

Оксамитна С. М.
Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України.
С. 58-65.
[Повний текст PDF]

Малиш Л. О.
Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій.
С. 65-70.
[Повний текст PDF]

Martsenyuk T.
Sociological aspect of gender equality implementation in Sweden (Gothenburg university as case study)
С. 70-80.
[Повний текст PDF]

Міняйло І. В.
Поняття стилю життя: можливості операціоналізації в рамках досліджень соціальної стратифікації.
С. 80-85.
[Повний текст PDF]

Саніна Т. О.
До проблеми об'єктивності даних, отриманих у процесі якісницького дослідження.
С. 85-89.
[Повний текст PDF]

Іванов О. В.
Символічний вимір елітарного статусу прем'єр-міністра.
С. 89-95.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]