Т. 19: Філологічні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 19, Філологічні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Стилос,

 Рік

2001.

 Обсяг

99 с.

 Редколегія

Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Житник В. К., Іванюк С. С., Наливайко Д. С.,
Шахова К. О., Пелешко Н. І.
 РецензентиСулима М. М., Пригодій С. М.
 Упорядники

Моренець В. П.

 Предмет

Філологія - Наукові збірники.

Наливайко Д. С.
Українські поетики й риторики епохи бароко: типологія літературно-критичного мислення та художня практика.
С. 3-18.
[Повний текст PDF]

Фізер І. М.
Деякі міркування про телічну спрямованість українського літературного процесу.
С. 18-26.
[Повний текст PDF]

Кравченко А. Є.
Увертюра до антракту: передісторія "театру Корнійчука".
С. 26-35.
[Повний текст PDF]

Речка А. М.
Композиційні особливості "драми для читання" (монтаж).
С. 35-40.
[Повний текст PDF]

Семків Р. А.
Трансформація образу персонажа в структурі іронічного тексту з риторичною домінантою.
С. 40-45.
[Повний текст PDF]

Соловій Г. Р.
Проблема читача в модерністському дискурсі.
С. 45-51.
[Повний текст PDF]

Басілія Х. Д.
До історії Мистецького Українського Руху.
С. 51-56.
[Повний текст PDF]

Лебединцева Н. М.
Архетип Великої Матері в поетичному світі 1980-х років.
С. 56-65.
[Повний текст PDF]

Мішеніна Н. І.
Інтертекстуальний характер жанру романізованої біографії: (на прикладі текстів Віктора Петрова-Домонтовича).
С. 65-71.
[Повний текст PDF]

Щітка Л. Д.
Генеза образу божевільні в українській літературі першої третини XX ст.
С. 71-78.
[Повний текст PDF]

Книга А. О.
Наратологічний аспект у дослідженні роману Маргерит Юрсенар "Записки Адріана".
С. 78-83.
[Повний текст PDF]

Мазін Д. М.
Особливості художньої актуалізації персонажів у романах С. Рушді.
С. 83-87.
[Повний текст PDF]

Матвієнко С. Г.
Бруно Шульц та Франц Кафка на тлі настроїв "безгрунтянства".
С. 87-92.
[Повний текст PDF]

Шалагінов Б. Б.
Гете в рецепції Шіллера: біля витоків "веймарської класики".
С. 92-99.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]