Т. 19-20: Комп'ютерні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 19-20, Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

 Рік

2002.

 Обсяг

78 с. 

 Редколегія

Глибовець М. М., Устименко В. О., Анісімов А. В., Гороховський С. С., Дорошенко А. Ю., Іваненко В. І., Кондратенко Ю. П., Ляшко І. І., Перевозчикова О. Л., Рябенький В. М., Синявський О. Л., Фісун М. Т.

 РецензентиРедько В. Н.
 УпорядникиПєчкурова О. М.

 Предмет

Комп'ютерні науки - Наукові збірники.

Передмова / М. М. Глибовець.
С. 3-4.
[Повний текст PDF]

Зубенко В. В.
Алгебраїчні засоби специфікації інформаційних моделей. I.
С. 5-17.
[Повний текст PDF]

Бойко Б. І.
Структура іменувань у програмуванні.
С. 17-20.
[Повний текст PDF]

Глибовець М. М., Кочетов В. Д.
Деякі характеристики побудови платформно-незалежних програм.
С. 20-25.
[Повний текст PDF]

Гулаєва Н. М.
Про один підхід до організації роботи WAP-шлюзу в багатопроцесорних обчислювальних системах.
С. 25-28.
[Повний текст PDF]

Бублик В. В., Генсґен К.
До питання розвитку освітніх інформаційних технологій.
С. 28-35.
[Повний текст PDF]

Омельченко В. В.
Передача аудіо- та відеоінформації в сучасних комп'ютерних мережах.
С. 35-37.
[Повний текст PDF]

Гулаєва Н.М.
Про один підхід використання навчальної предметної моделі в електронному підручнику.
С. 37-40.
[Повний текст PDF]

Демська-Кульчицька О. М., Перевозчикова О. Л., Січкаренко О. В.
Розвиток лексичної картотеки української мови.
С. 40-49.
[Повний текст PDF]

Дорошенко А. Ю., Ластовченко М. М., Павлюк, В. С., Біляк В. І., Бєлоусова Д. І.
Про концепцію створення високоефективних транспортних платформ інтелектуальних мереж.
С. 49-54.
[Повний текст PDF]

Галич В. П., Васильєв А. О., Шевченко Р. С., Дорошенко А. Ю.
Застосування об'єктної технології в системах обробки картографічної інформації Internet/Intranet.
С. 54-60.
[Повний текст PDF]

Кулябко П. П., Пешко О. І., Римарчук В. К.
Ефективність виконання запитів з множинними порівняннями у мові SQL.
С. 60-64.
[Повний текст PDF]

Ivanenko V. I., Matychyn I. I.
On Different Representation of risk in Bayesian Decisions.
С. 64-66.
[Повний текст PDF]

Волкович С. В., Дубчак С. В., Франчук О. В.
Моделювання поверхневого розподілу радіоактивного забруднення та вертикальної міграції 137Cs для майданчика в Чорнобильській зоні відчуження.
С. 66-68.
[Повний текст PDF]

Ляшко В. І., Огар В. П., Шило В. П.
Алгоритми для проведення взаємозаліків.
С. 68-71.
[Повний текст PDF]

Медвєдєв М. Г.
Ймовірнісні тести на простоту.
С. 71-74.
[Повний текст PDF]

Олецький О. В.
Алгоритм відновлення одновимірних сигналів на основі інтегрального розкладу Карунева-Лоева.
С. 74-76.
[Повний текст PDF]

Лавренюк В. І., Терещенко В. М.
Один спосіб розв'язання зв'язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла.
С. 76-78.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]