Т. 44: Економічні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 44, Економічні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий дім "КМ Академія",

 Рік

2005.

 Обсяг

104 с.

 Редколегія

Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Горкіна Л. П., Єріна А. М.,
Малий І. Й. , Сопко В. В., Іванова Н. Ю., Лук'яненко І. Г.

 Рецензенти

Бодров В. Г., Новицький В. Є.

 Упорядники

Іванова Н. Ю.

 Предмет

Економіка - Наукові збірники.

Скрипниченко М. І.
Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK.
С. 3-7.
[Повний текст PDF]

Горбачук В. М.
Залежність економічного результату від послідовності рішень.
С. 7-11.
[Повний текст PDF ]

Чугунов І. Я.
Актуальні питання бюджетного регулювання в Україні.
С. 11-17.
[Повний текст PDF]

Гончарова Н. Г.
Питання визначення оптимальних обсягів державного сектора в умовах транзитивної економіки.
С. 17-21.
[Повний текст PDF]

Скрипник А. В.,  Гендлер Г. Г.
Сучасні підходи до визначення рівня оподаткування фізичних осіб.
С. 21-26.
[Повний текст PDF]

Гакаленко Т. М.
Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення України.
С. 26-31.
[Повний текст PDF]

Ваврищук Н. Г.
Імміграція до країн Європи: роль економічних факторів.
С. 31-36.
[Повний текст PDF]

Михайличенко С. Ю.
Система валютного регулювання періоду економічного зростання України у 2000-2004 рр.
С. 36-42.
[Повний текст PDF]

Ваврищук В. В.
Концентрація експорту та внутрішньогалузева торгівля України: кількісні оцінки.
С. 42-46.
[Повний текст PDF]

Клименко А. Б.
Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).
С. 46-51.
[Повний текст PDF]

Шумська С. С.
Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України.
С. 51-55.
[Повний текст PDF]

Лубчук І. В.
Ідентифікація технологічного розриву в економічній теорії.
С. 55-60.
[Повний текст PDF]

Сологуб І. А.
Конкуренція чи інновації: "скільки" монополізму потрібно для технічного прогресу.
С. 60-67.
[Повний текст PDF ]

Дзвінка Р. В.
Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям?
С. 67-71.
[Повний текст PDF]

Сунцова О. О.
Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект.
С. 71-75.
[Повний текст PDF]

Глущенко С. В.
Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів.
С. 75-80.
[Повний текст PDF ]

Базілінська О. Я.
Інвестиційна політика в галузі регіонального транспорту.
С. 80-85.
[Повний текст PDF]

Іванова Н. Ю., Соколова Н. М.
Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємства.
С. 85-88.
[Повний текст PDF]

Близнюк В. В.
Методологічні підходи до оцінки персоналу.
С. 88-93.
[Повний текст PDF]

Пан Л. В.
Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів.
С. 93-97.
[Повний текст PDF]

Семиколєнова С. В.
Особливості класифікації і групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу.
С. 97-101.
[Повний текст PDF]

Макова А. П.
Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу.
С. 101-105.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]