Т. 62: Теорія та історія культури

 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 62, Теорія та історія культури / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий дім "Києво-Могилянська академія",

 Рік

2007.

 Обсяг

72 с.

 Редколегія

Собуцький М. А., Горський В. С., Петрова О. М., Єрмоленко А. М., Павленко Ю. В., Парахонський Б. О.,  Джулай Ю. В., Кірсенко М. В., Щербак В. О., Мицик Ю. А., Яковенко Н. М., Курочкін О. В.,   Пустовалов С. Ж., Брюховецька Л. І., Бондарець О. В.
 Рецензенти
Щербак В. О., Савельєва М. Ю.
 Упорядники
Собуцький М. А., Бондарець О. В.

 Предмет

Культура - Історія - Наукові збірники.
Культура - Теорія - Наукові збірники.

Передмова.
С. 3.
[Повний текст PDF]

Нікішенко Ю. І.
Орнамент та письмо: до проблеми співіснування та функціональних особливостей.
С. 4-8.
[Повний текст PDF]

Ползікова Н. І.
Крик, гамір та шуми як засоби створення фільмічної реальності.
С. 9-12.
[Повний текст PDF]

Морозова Д. С.
Метафорика "стихій" у ранньовізантійській аскетичній літературі.
С. 13-19.
[Повний текст PDF]

Скубицька Ю. В.
Перебудова Парижа Жоржем Османом у контексті культури модернізму.
С. 19-24.
[Повний текст PDF]

Собуцький М. А.
Органічна конструкція -- 1936.
С. 24-27.
[Повний текст PDF]

Пустовалов С. Ж., Чухрай Л. О.
Потейнційні можливості музеєфікації пам'яток кам'яної доби на теренах України.
С. 28-39.
[Повний текст PDF]

Король Д. О.
Спроба візуалізації еддичної просторової моделі всесвіту.
С. 39-45.
[По вний текст PDF]

Лосєв І. В.
Росія після відлиги: спогади про майбутнє.
С.46-50.
[Повний текст PDF]

Півторак Ю. В.
Радянська мистецтвознавча публіцистика 1930-х- початку 1940-х років.
С.52-56.
[Повний текст PDF]

Мусій М. М.
Тотожності та відмінності творчої свободи-несвободи в польському та українському мистецтві 1960-х-1980-х рр.
С. 56-61.
[Повний текст PDF]

Брюховецька Л. І.
Національне і транснаціональне в сучасному світовому кіно.
С. 61-66.
[Повний текст PDF]

Чечель Н. П.
Український театр першої половини XIX століття як соціокультурний феномен.
С.66-72.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]