Т. 71: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
Active Image

Назва

Наукові записки. Т. 71, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Місто

Київ :

Видавництво

Видавничий дім "КМ Академія",

Рік

2007.

Обсяг

79 с.

Редколегія

Гірник А. М., Букач М. М., Васютинський В. О., Гончаренко С. У., Грига І. М., Звєрєва І. Д., Карамушка Л. М., Макаренко О. М., Мейжис І. А., Мещанінов О. П., Оржеховська В. М., Рибалка В. В., Сватко Ю. І., Трач Р., Ягупов В. В., Яковенко С. І., Голубєва М. О.
Рецензенти

Киричук О. В., Медвідь Л. І.

УпорядникиГолубєва М. О.

Предмет

Педагогіка – Наукові збірники
Психологія – Наукові збірники
Соціальна робота – Наукові збірники

Ягупов В. В., Свистун В. І.
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти.
С. 3-8.
[Повний текст PDF]

Мещанінов О. П.
Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти.
С. 8-15.
[Повний текст PDF]

Боднар А. Я., Верещагіна Т. О.
Проблема міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови у ВНЗ.
С. 15-19.
[Повний текст PDF]

Зеленюк О. В.
Фізичне виховання студентів із вадами здоров'я: здобутки та проблеми.
С. 19-22.
[Повний текст PDF]

Макаренко О. М., Постова О. В.
Соціалізація підлітків та комп'ютерна залежність.
С. 23-26.
[Повний текст PDF]

Голубєва І. В., Гірник А. М.
Стилі учіння студентів при викладанні конфліктології у ВНЗ США  та України.
С. 26-29.
[Повний текст PDF]

Приходькіна Н. О., Голубєва М. О.
Стратегії впровадження ідей ґендерного підходу в освітню практику ВНЗ України.
С. 29-34.
[Повний текст PDF]

Бершадська О. В., Копець Л. В.
Ставлення до психологічного знання у формуванні педагогічної позиції викладача вищої школи.
С. 34-37.
[Повний текст PDF]

Єгорова В. В., Голубєва М. О.
Болонський процес: історія питання та проблеми реалізації.
С. 37-43.
[Повний текст PDF]

Пов'якель Н. І ., Макарчук Н. О.
Психологічні детермінанти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці.
С. 44-49.
[Повний текст PDF]

Гордієнко В. І., Копець Л. В.
Психологічні портрети професійних організаційних культур.
С. 50-56.
[Повний текст PDF]

Трач Р.
Роздуми над книгою Філіпа Лерша.
С. 56-60.
[Повний текст PDF]

Ягупова О. В.
Проблема практичного мислення у психологічних дослідженнях.
С. 60-66.
[Повний текст PDF]

Бойко І. В., Савельєв Ю. Б.
Порушення права ВІЛ-позитивних осіб на лікування антиретровірусною  терапією в умовах тимчасового затримання.
С. 67-73.
[Повний текст PDF]

Семигіна Т. В.
Доступність послуг ВІЛ-сервісних організацій України: погляди зсередини і ззовні.
С. 73-79.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів
[Повний текст PDF]

Зміст
[Повний текст PDF]