Т. 167: Філософія та релігієзнавство
 Image

Назва

Наукові записки. Том 167, Філософія та релігієзнавство / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

[ВПЦ НаУКМА],

 Рік

2015.

 Обсяг

91 с.

 Редколегія

Ткачук М. Л., д-р філос. наук – голова редколегії (НаУКМА)
Бондаревська І. А., д-р філос. наук (НаУКМА)
Менжулін В. І., д-р філос. наук (НаУКМА)
Мінаков М. А., д-р філос. наук (НаУКМА)
Попович М. В., д-р філос. наук, академік НАН України (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Єрмоленко А. М., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Колодний А. М., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Малахов В. А., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Мізінська Я., д-р габілітований (Інститут філософії Державного університету
ім. Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща)
Пастушенко Л. А., канд. філос. наук – вчений секретар редколегії (НаУКМА)


 Рецензенти

Гомілко О. Є., д-р філос. наук, професор, старший науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Бойченко М. І., д-р філос. наук, професор кафедри філософії філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Упорядники

Ткачук М. Л., д-р філос. наук, професор (НаУКМА)
Пастушенко Л. А., канд. філос. наук (НаУКМА)

 Предмет

Релігієзнавство - Наукові збірники. 
Філософія - Наукові збірники. 

Бондаревська І. А.
Темпоральність прекрасного.
С. 3-8
[Повний текст PDF]

Лисий І. Я.
Ідеологія непевності (до постановки проблеми).
С. 8-16
[Повний текст PDF]

Михайлов Д. Є.
Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі.
С. 16-22
[Повний текст PDF]

Cватко Ю. І.
Міф про кредит у світлі тексту про кредит, або Вправа з прикладної філософії 2.
С. 22-31
[Повний текст PDF]

Менжулін В. І.
Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА).
С. 31-39
[Повний текст PDF]

Саковська О. Ю.
Старе вино в нові бурдюки: спроби пробудження Аквінатової фізики в аристотелічному неотомізмі.
С. 39-44
[Повний текст PDF]

Гусєв В. І.
Метафізика І. Ньютона.
С. 44-52
[Повний текст PDF]

Козловський В. П.
Концептуальні моделі як методологічний прийом дослідження Кантової антропології.
С. 52-60
[Повний текст PDF]

Лютий Т. В.
Два «Невчасні міркування» Ніцше: проблеми історії та музичної культури.
С. 60-66
[Повний текст PDF]

Чернуха Т. Л.
До проблеми самообмеження держави у філософсько-правовій доктрині Георга Єллінека.
С. 66-70
[Повний текст PDF]

Петруньок Н. І.
Після постпозитивізму: філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики.
С. 70-76
[Повний текст PDF]

Макух Ю. Ю.
«Сітчаста» модель Ларрі Лаудана: спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів.
С. 76-82
[Повний текст PDF]

Головащенко С. І.
Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики.
С. 82-91
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]