Т. 108: Політичні науки
 
 Image

Назва

Наукові записки. Том 108, Політичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ,

 Видавництво

 

 Рік

2010.

 Обсяг

73 с.

 Редколегія

Якушик В. М., Гарань О. В., Горбатенко В. П., Кармазіна М. С., Картунов О. В., Кисельов С. О., Римаренко С. Ю., Чабанна М. В.

 Рецензенти

 Бевз Т. А.,Бабкіна О. В.

 Упорядники

Якушик В. М.

 Предмет

Політологія - Наукові збірники.

Чабанна М. В.
Вплив ідей Г. Саймона на стан овлення теорії прийняття політичних рішень.
С. 3-7
[Повний текст PDF]

Рибій О. В.
Основні фактори інституціонального розвитку та моделі процесів інституціональної зміни.
С. 7-11
[Повний текст PDF]

Яковлєв М. В.
Факторний аналіз чинників суспільно-політичних перетворень за трансформаційним індексом Бертельсманна 2010.
С. 12-16
[Повний текст PDF]

Причиненко А. Ю.
Бірмінгемська школа культурних досліджень : модель кодування/декодування Стюарта Холла.
C. 16-20
[Повний текст PDF]

Семигіна Т. В.
Контекстуальні чинники політики охорони громадського здоров’я.
C. 21-25
[Повний текст PDF]

Гомза І. А.
Культ особи у Франції доби Другої світової війни : маршал Петен як "спаситель нації". 
С. 25-29
[Повний текст PDF]

Коваль Н. Є.
Балканська складова колективної пам’яті в контексті грецької ідентичності.
С. 30-33
[Повний текст PDF]

Федорів І. П.
Формування засобами масової інформації образу мусульманина та ісламської ідентичності
в політичній культурі незалежної України.
С. 34-38
[Повний текст PDF]

Гаращенко С. В.
Взаємозв'язок ґендерної реальності суспільства та типу політичної системи.
С. 38-44
[Повний текст PDF]

Шеверда В. А.
Довіра громадян до електронного врядування як ключовий фактор співпраці між державою та громадскістю.
С. 44-47
[Повний текст PDF]

Бєлашко С.О.
Партійний вимір політичної участі місцевих та регіональних еліт.
С. 48-51
[Повний текст PDF]

V. Yakushik
The Impact of the South Ossetian Conflict on Ukrainian Politics.
С. 52-57
[Повний текст PDF]

Гнатюк М. М.
Міжнародна суб’єктність ЄС у контексті інтеграційного процесу :
неофункціональний і міжурядовий підходи.
С. 58-62
[Повний текст PDF]

Зубко Д. В.
Механізми та важелі впливу ЄС на держави Східного партнерства в рамках Європейської зовнішньої політики. 
С. 62-66
[Повний текст PDF]

Родіна У. І.
Комунікативна дія проти паноптизму в принципах  політики безпеки Європейського Союзу.
С. 67-70
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]