Т. 154: Філософія та релігієзнавство
Image

Назва

Наукові записки. Том 154, Філософія та релігієзнавство / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

[ВПЦ НаУКМА],

 Рік

2014.

 Обсяг

91 с.

 Редколегія

Ткачук М. Л., д-р філос. наук – голова редколегії (НаУКМА)
Бондаревська І. А., д-р філос. наук (НаУКМА)
Менжулін В. І., д-р філос. наук (НаУКМА)
Мінаков М. А., д-р філос. наук (НаУКМА)
Попович М. В., д-р філос. наук, академік НАН України (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Єрмоленко А. М., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Колодний А. М., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Малахов В. А., д-р філос. наук (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
Пастушенко Л. А., канд. філос. наук (НаУКМА) – вчений секретар редколегії

 Рецензенти

Йосипенко С. Л., Малахов В. А.

 Упорядники

Ткачук М. Л., Пастушенко Л. А.

 Предмет

Релігієзнавство - Наукові збірники. 
Філософія - Наукові збірники. 

Гусєв В. І.
У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса.
С. 3-11
[Повний текст PDF]

Лисий І. Я.
Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау.
С. 11-18
[Повний текст PDF]

Михайлов Д. Є.
Основні напрями дослідження у сучасній постантропології.
С. 18-24
[Повний текст PDF]

Бадянова К. О.
Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення.
С. 24-30
[Повний текст PDF]

Кутіліна Х. Є.
Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янґа).
С. 30-34
[Повний текст PDF]

Сватко Ю. І.
Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії.
С. 34-45
[Повний текст PDF]

Мінаков М. А.
Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану.
C. 45-54
[Повний текст PDF]

Козловський В. П.
Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології.
С. 54-60
[Повний текст PDF]

Лютий Т. В.
Два «невчасні міркування» Ніцше: проблеми культурної ідентичності.
С. 60-67
[Повний текст PDF]

Поляков Є. М.
Проблема Цезаря у неофреґеанській філософії математики.
С. 67-72
[Повний текст PDF]

Петруньок Н. І.
Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності.
С. 72-77
[Повний текст PDF]

Макух Ю. Ю.
Ідея «кінця науки» у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства.
С. 77-84
[Повний текст PDF]

Головащенко С. І.
Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження.
С. 84-89
[Повний текст PDF]

Minakov M.
Liberation and Liberty. Dialectics of Revolution in Ukraine
[Стаття представлена лише в електронній версії]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]