Т. 130: Історичні науки
Image

Назва

Наукові записки. Том 130, Історичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

[ВПЦ НаУКМА], 

 Рік

2012.

 Обсяг

85 с.

 Редколегія

Щербак В. О., Кірсенко М. В., Залізняк Л. Л., Боряк Г. В., Брехуненко В. А., Казьмирчук Г. Д., Мицик Ю. А., Сас П. М., Шліхта Н. В.

 Рецензенти

Гуржій О. І., Щербак М. Г.

 Упорядники

Щербак В. О.

 Предмет

Історія - Наукові збірники.

Передмова.
С. 3.
[Повний текст PDF]

Брехуненко В. А.
Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI – перша половина XVII ст.)
С. 4-9.
[Повний текст PDF]

Щербак В. О.
Утвердження політичного статусу Гетьманщини.
С. 9-13.
[Повний текст PDF]

Люта Т. Ю.
Софійський собор у могилянському контексті мазепинської доби.
С. 14-23.
[Повний текст PDF]

Бажан О. Г.
Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни.
С. 23-27.
[Повний текст PDF]

Будз К. М.
"Возз'єднання" чи "невозз'єднання": греко-католицьке духовенство в умовах ліквідації Церкви (1945-1946)
С. 27-32.
[Повний текст PDF]

Широкова І. В.
Каральна психіатрія в СРСР: наука на службі у держави (1960–1980)
С. 33-36.
[Повний текст PDF]

Шліхта Н. В.
"Деідеологізація" освіти в роки перебудови: причини, напрями реформи, суперечності.
С. 37-42.
[Повний текст PDF]

Ідрісов Д. І.
Державна ідеологія в дисертаційних працях з історії та відгуках на них за радянської доби.
С. 42-46.
[Повний текст PDF]

Солдатов О. Ю.
Відновлення центральної адміністрації Австрії після Другої світової війни.
С. 47-53.
[Повний текст PDF]

Хоменко О. А.
Зображення жінки й утворення суспільства споживання у повоєнній Японії.
С. 54-59.
[Повний текст PDF]

Пошедін О. І.
Чому закінчилась "холодна війна"?
С. 60-63.
[Повний текст PDF]

Ковальова А. Д. 
Тіньовий сегмент економіки країн ЄС-15 і НАФТА: компаративний вимір.
С. 64-67.
[Повний текст PDF]

Кучменко Е. М.
Історія ХХ століття: уроки і проблеми (історіографічний огляд)
С. 68-72.
[Повний текст PDF]

Мицик Ю. А.
З листів Ярослава Ісаєвича.
С. 72-78.
[Повний текст PDF]

Щербак В. О.
Нова сторінка з гетьманування Івана Мазепи: рец. на: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и российская империя. История "предательства" / Т.Г. Таирова-Яковлева. – М. ; СПБ., 2011. - 527 с.
С. 79-81.
[Повний текст PDF]

Борщик Я. В.
Рец. на: Федевич К. К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. / К. К. Федевич ; Пер. з рос. Т. Портнової. – К. : Основи, 2009. – 280 с.
С. 81-82.
[Повний текст PDF]

Корнієнко М. В.
Рец. на : Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и самоидентификации элиты в Советской России / Дж. М. Истер ; Пер. с англ. Т. Н. Саранцевой. – М. : РОССПЭН ; Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", 2010. – 255 с.
С. 83-85.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]