Т. 112: Комп'ютерні науки
Image

Назва

Наукові записки. Том 112, Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ,

  Видавництво

 

 Рік

2010.

 Обсяг

119 с. 

 Редколегія

Глибовець М. М., Анісімов А. В., Боднарчук Ю. В., Гороховський С. С., Дорошенко А. Ю., Іваненко В. І., Кондратенко Ю. П., Перевозчикова О. Л., Рябенький В. М., Синявський О. Л., Фісун М. Т., Кирієнко О. В.

 РецензентиБєлов Ю. А., Нікітченко М. С.
 УпорядникиГлибовець М. М.

 Предмет

Комп'ютерні науки - Наукові збірники.

Передмова / М. М. Глибовець.
С. 3.
[Повний текст PDF]

Буй Д. Б., Богатирьова Ю. О.
Огляд бібліографії по теорії мультимножин.
C. 4-9.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Буй Д. Б., Глушко І. М.
Узагальнене числення рядків.
С. 10-13.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Буй Д. Б., Кахута Н. Д., Сільвейструк Л. М.
Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності.
С. 13-20.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Буй Д. Б, Поляков С. А.
Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL- подібних умовах. 
С. 21-26.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Глибовець А. М., Шабінський А. С.
Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи. 
С. 26-29.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Гломозда Д. К.
Про один підхід до організації взаємодії між автоматизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням. 
С. 30-33.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Дишлевий О. П.
Побудова залежностей між прямими та непрямими метриками програмного забезпечення.
С. 34-38.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Корень О. М.
Один підхід до побудови програмних систем підтримки електронної освіти.
С. 39-49.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Костюк О. О.
Концепція побудови математичної моделі документообігу віртуального підприємства.
С. 49-53.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Мелащенко А. О., Перевозчикова О. Л.
Тестовий стенд для інтероперабельності  електронних цифрових підписів. 
С. 54-60.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Нечай О. С.
Засоби діагностики об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення.
С. 61-70.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Олецький О. В.
Принципи застосування генетичних алгоритмів до задачі онтологічно орієнтованого інформаційного пошуку. 
C. 71-74.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Парфірова Т. С.
Поняття взаємодії з точки зору сутнісної платформи.
С. 74-77.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Терещенко В. М., Волошин С. Г.
Підхід щодо побудови об'єктно-реляційної бази даних.
С. 78-84.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Федюков Д. А., Рябчун С. Г.
Математична модель для побудови комплексу виявлення несправностей високопродуктивної обчислювальної системи. 
С. 85-90.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Яремчук О. Я.
Побудова когнітивної моделі сталого розвитку туристично-рекреаційної системи (на прикладі тернопільського регіону).
С. 91-94.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Іванов Є. В.
Властивості алгебр складноіменних даних.
С. 95-102.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Касьянюк В. С., Малютенко Л. М., Польща М. В.
Побудова логіки нечітких предекатів та алгебри нечітких реляцій на базі теоретико-можливісного підходу. 
C. 103-109.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Ашихмін А. В.
Автоматичне визначення шумового профілю аудіозапису. 
С. 110-116.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]