Для авторів

Вимоги до оформления матеріалів статей, що подаються авторами до журналу «Наукові записки НаУКМА» (схвалені Видавничою радою НаУКМА від 2017 р.) 

Контактні особи тематичних серій

Біологія та екологія
Відповідальний секретар:
Біологія - Антонюк М. З.

Екологія - Вишенська І. Г.

Економічні науки
Відповідальний секретар: Григор’єв Г. С.    

Історичні науки
Відповідальний секретар: Григор’єва Т. Ю .

Комп’ютерні науки
Відповідальний секретар: Кирієнко О. В.

Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
Відповідальний секретар: Голубєва М. О.   

Політичні науки
Відповідальний секретар: Амельченко Н. А.

Соціологічні науки
Відповідальний секретар: Бондар В. С.

Теорія та історія культури
Відповідальний секретар: Король Д. О.

Фізико-математичні науки
Відповідальний секретар: Руссєв А. В.   

Філологічні науки. Літературознавство
Відповідальний секретар: Пелешенко Н. І.

Філологічні науки. Мовознавство
Відповідальний секретар: Дика Л. В.

Філософія та релігієзнавство
Відповідальний секретар: Пастушенко Л. А.

Хімічні науки і технології
Відповідальний секретар: Антонюк Н. Г.

Юридичні науки
Відповідальний секретар: Ткаченко В. М.

Київська Академія
Відповідальний секретар: Яременко М. В.