Т. 22, Ч. 2: Суспільні науки
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 22, ч. 2, Суспільні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий Дім "КМ Академія",

 Рік

2003.

 Обсяг

359 с. 

 Редколегія

Брюховецький В. С., Брик М. Т.,  Антонюк Н. Г., Горський В. С., Моренець В. П., Бажал Ю. М., Мицик Ю. М., Погорілий О. І., Рябов С. Г., Козюбра М. І., Хмелько В. Є., Голод П. І., Глибовець М. М., Замостьян В. П., Квіт С. М.

 РецензентиКресіна І. О., Вівчарик М. М., Макеєва С. О., Костенко О. М., Новицький В. С., дудченко М. А.
 УпорядникиБрик М. Т., Антонюк Н. Г.

 Предмет

Політологія - Наукові роботи.
Правознавство - Наукові роботи.
Суспільні науки - Наукові роботи.
Економіка - Наукові роботи.

Юхновський І. Р.
Принципи буття і державності України.
С. 183-188.
[Повний текст PDF]

Гаврилишин Б.
Україна в майбутньому геополітичному контексті.
С. 188-191.
[Повний текст PDF]

O. Haran', S. Tolstov.
Does "The Slavic Triangle" exist from Kyiv's perspective?
С. 192-196.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Горбач Д.
Еволюція української політичної еліти: від партійних босів до босів великого бізнесу.
С. 196-200.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Ковальчук С. П.
Інтеграція України до Європи - освітній аспект.
С. 200-204.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Новічкова О.
Структурування проблеми в аналізі державної політики в Україні щодо вищих навчальних закладів.
С. 204-208.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Галактіонова І.
Про роль "радянської спадщини" у формуванні політичної культури незалежної України.
С. 208-212.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Овдієнко Л. Н.
Політичні уявлення старшокласників про сфери взаємодії особистості та суспільства.
С. 213-216.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Бессараб Т. В.
Проблеми питання визначення поняття "банківський кредит".
С. 217-221.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Величко О.
Юридичні фікції в цивільному праві.
С. 221-223.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

D. Wilkinson.
Interpreting ukrainian legislation in light of international law and jurisprudence.
С. 223-225.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Железняк Н. А.
Реформування органів юстиції в контексті реалізації державної правової політики та проведення адміністративної реформи в Україні.
С. 226-230.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Карпа Ю. В.
Поняття, загальна характеристика та особливості кваліфікації злочинів проти життя особи.
С. 233-236.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Коліушко І. Б.
Законодавче забезпечення повноважень, організації та діяльності органів виконавчої влади.
С. 236-239.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Леонова Л. С.
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
С. 239-241.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Лехник Н. Л.
Хартія Європейського Союзу з основних прав: встановлення нових стандартів прав людини в Європейському Союзі чи остаточне відмежування від решти європейських країн?
С. 242-244.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Мовчан О. О.
Поняття "компанія" та його тлумачення в законодавстві Європейського Союзу та України.
С. 245-247.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Полюга Л. М.
Роздуми над правничими термінами в писемних пам'ятках української мови ХІ-XVII ст.
С. 248-249.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Присяжнюк Н. К., Максименко А. В.
Особливості лінгводидактичного підходу до тлумачення сфери права.
С. 250-254.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Регушевський Е. Є.
Проблеми міжнародно-правового захисту прав людини і громадянина.
С. 254-256.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Сербенська О. А.
Судові промови: від стагнації до нових параметрів розвитку.
С. 256-259.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Симоненко Л. О.
Проблема мовної норми в кримінальному кодексі України.
С. 259-261.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Ханик-Посполітак Р. Ю.
Еволюція розвитку політики ЄС у сфері захисту прав споживачів.
С. 261-265.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Посполітак В. В.
Теоретичні проблеми передачі права власності на емісійні цінні папери та прав за ними на організаційно оформленому ринку.
С. 265-271.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Черевко А. О.
Порівняльна характеристика авторського договору в Україні та Великобританії.
С. 271-275.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Щурук А. В.
Переваги та недоліки приватного підприємництва без створення юридичної особи.
С. 275-278.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Стефанюк В. С.
Перспективи запровадження адміністративної юстиції в Україні.
С. 279-282.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

T. V. Semigina.
The price of slow reforms: demographic issues, HIV/AIDS health care in Ukraine.
С. 283-291.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Проскура В. В.
Соціальна робота з особами, які повернулися з місць позбавлення волі, в Україні.
С. 291-295.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Музиченко Л. В.
Чинники формування ідентичності в юності.
С. 296-299.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Брик О. М.
Феномен лідерства в сучасному українському мережевому маркетингу.
С. 299-303.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Резаненко В. Ф.
Науковий потенціал японознавчої школи Національного університету "Києво-Могилянська академія".
С. 303-304.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Костиріна В. В.
Особливості формування владної вертикалі японського суспільства.
С. 305-306.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Коливай М. А.
Вплив японської знакової (писемної системи) на розвиток культури: фоноідеографія та піктографія.
С. 307-309.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Купко Д. О.
Мотиви природи в поезії антології "Манйосю" як спосіб відбраження особистого в натурі японців.
С. 309-310.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Макареня В. В., Кравченко Л. С., Третьяков М. О., Канішевський С. М.
Фізичне виховання у структурі гуманітарної освіти студентської молоді України.
С. 311-313.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Зеленюк О. В., Макареня В. В.
Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів: міфи, реалії, перспективи.
С. 313-315.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Жуков В. О.
Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання у НаУКМА.
С. 315-317.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Копилов О. М., Сотула А. М.
Стан фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська академія".
С. 317-319.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Зеленюк О. В., Бикова А. В., Березюк Н. А., Ігнатенко Т. П.
Природні чинники як засіб оздоровлення студентів у процесі занять фізичним вихованням: аналогії до давньослов'янських вірувань.
С. 320-322.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Гордієнко Л. В., Горборуков В. М., Збанацький С. В.
Фізична підготовленість та спортивні уподобання студентів національного університету "Києво-Могилянська академія".
С. 322-324.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Приймаков О. О., Довгич О. О.
Вдосконалення функцій сенсорних систем у процесі навчання студентів рухів різної координаційної структури.
С. 324-326.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Коробейніков Г. В., Приймаков О. О., Морская Л. В., Доценко О. М.
Фізична працездатність і рівень здоров'я студентів-медиків.
С. 327-329.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Єріна А. М., Єрін Д. Л.
Статистичні індикатори платоспроможності країни.
С. 330-334.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Єрофеєва Т. А.
Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України.
С. 334-337.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Пан Л. В.
Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність.
С. 338-342.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Гладун О. М.
Домогосподарство як елемент економічної ситеми.
С. 342-345.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Саріогло В. Г.
Зниження рівня бідності в умовах економічного зростання: проблеми та напрями їх вирішення.
С. 349-350.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Слава С., Кондрей С., Бойко М.
Світова інтеграція та сталий розвиток: взаємодія соціально-економічних складових.
С. 350-356.
[Abstract PDF] [Анотація PDF] [Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]