National University of Kyiv-Mohyla Academy
Наукові записки НаУКМА

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 

  
arrowГоловна arrow Архів arrow 2003 arrow Т. 22, Ч. 3: Природничі науки   
Головна
Архів
Пошук
Т. 22, Ч. 3: Природничі науки Надрукувати Надіслати електронною поштою
 Active Image

Назва

Наукові записки. Том 22, ч. 3, Природничі науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

Видавничий Дім "КМ Академія",

 Рік

2003.

 Обсяг

483 с. 

 Редколегія

Брюховецький В. С., Брик М. Т., Антонюк Н. Г., Горський В. С., Моренець В. П., Бажал Ю. М., Мицик Ю. М., Погорілий О. І., Рябов С. Г., Козюбра М. І., Хмелько В. Є., Голод П. І., Глибовець М. М.,
Замостьян В. П., Квіт С. М.

 РецензентиКерча Ю. Ю., Аністратенко В. О., Донченко Г. В., Малюта С. С., Леб Б. І., Редько В. Н.
 УпорядникиБрик М. Т., Антонюк Н. Г.

 Предмет

Біологія - Наукові роботи.
Екологія - Наукові роботи.
Комп'ютери
- Наукові роботи.
Фізика - Наукові роботи.
Математика - Наукові роботи.

Білько Н. М., Дорошенко О. Я., Білько Д. І.
Вивчення альтернативних джерел стовбурових клітин для трансплантації.
С. 367-368.
[Повний текст PDF]

Фуртат І. М., Ногіна Т. М., Ганіна О. В., Михальсъкий Л. О.
Чутливість непатогенних видів роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин.
С. 369-371.
[Повний текст PDF]

Герасимчук Д. О., Одинець К. О., Жуков І., Корнелюк О. І.
Бактеріальна експресія 13C/15N ізотопне мічення цитокінподібного СООН-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази для ЯМР-досліджень.
С. 372-375.
[Повний текст PDF]

Токовенко Б. Т., Одинець К. О., Корнелюк О. І.
Аналіз білок-білкових взаємодій тирозил-тРНК синтетаз методами біоінформатики.
С. 376-378.
[Повний текст PDF]

Теплюк Н. М., Сазонова Л. Я., Мельник А. Ф., Діві Р. Л., Пуар'є М. С, Оболенська М. Ю.
Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини в умовах несприятливого довкілля.
С. 379-381.
[Повний текст PDF]

Слончак А. М., Оболенська М. Ю.
Застосування полімеразної ланцюгової реакції для отримання промоторного фрагмента гена GSTP1.
С. 382-384.
[Повний текст PDF]

Снігур Г. О., Будзанівська І. Г., Олійник С. В., Поліщук В. Π.
Моніторинг деяких вірусів злакових в агроценозах України.
С. 385-387.
[Повний текст PDF]

Федосова Η. І., Усач О. Μ., Мельник Т. В, Перепнихатка П. П., Євстратьєва Л. М., Савцова 3. Д.
Визначення кореляційних зв'язків між впливом протипухлинних вакцин серії ІЕПОР на дискретні імунологічні показники та ефективністю вакцинотерапії.
С. 388-391.
[Повний текст PDF]

Безусько Л. Г., Мосякін С. Л., Цимбалюк 3. Μ.
Пилок родини Chenopodiaceae Vent.- індикатор природних та антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені.
С. 392-394.
[Повний текст PDF]

Мовчан Я. І.
Стратегія збереження біорізноманіття в Україні: обгрунтування структури та алгоритму впровадження.
С. 395-398.
[Повний текст PDF]

Якімова О. В., Євдокимова Н. Ю.
Вплив N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину на накопичення глікозаміногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних клітин.
С. 399-401.
[Повний текст PDF]

Пустовалов А. С, Дзержинський М. Е., Мацюх О. С, Дзюбенко Н. В., Фролкіна І. О.
Вплив імунізації та епіфізу на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса.
С. 402-404.
[Повний текст PDF]

Стельмашук В., Антонюк Н. Г., Салек М.
Взаємодія фосфорорганічних отруйних речовин з мікроорганізмами в природній воді.
С. 405-407.
[Повний текст PDF]

Замостьян В. П.
Сучасні проблеми взаємозв'язків суспільства і природи.
С. 408-412.
[Повний текст PDF]

Чижевська Ю. М., Маслюківська О. П.
Аналіз впливу впровадження природоохоронних заходів для підвищення конкурентоспроможності фірми.
С. 413-415.
[Повний текст PDF]

Лаврик В. І., Боголюбов В. М.
Методи оцінки й управління поверхневим стоком урбанізованих територій.
С. 416-419.
[Повний текст PDF]

Осадча О. М.
Правові, методологічні та організаційні проблеми інформування населення про радіаційні ризики на прикладі радону.
С. 420-425.
[Повний текст PDF]

Вишенська І. Г., Валяхіна-Конькова О. О.
Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації.
С. 426-428.
[Повний текст PDF]

Костенко Н. С, Дикий Є. О.
Деякі тенденції сукцесій макрофітобентосу району Карадагу.
С. 429-432.
[Повний текст PDF]

Пахомова В. М., Корженко А. М., Паховчишин С. В.
Екологічні проблеми використання відходів водоочищення для одержання в'яжучих композицій.
С. 433-435.
[Повний текст PDF]

Грабовська О. В., Штангеєва Н. І., Українець А. І.
Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому виробництві.
С. 436-438.
[Повний текст PDF]

Запорожець О. Α., Кеда Т. Є., Потьомкіна Ю. В.
Взаємодія іонів паладію (II) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом.
С. 439-441.
[Повний текст PDF]

Носач Л. В., Гнатишин Л. Б.
Використання аморфного високодисперсного кремнезему в медицині.
С. 442-446.
[Повний текст PDF]

Гузенко Н. В., Капштик Д. М.
Реологічні властивості водних суспензій високодисперсного кремнезему, модифікованого полівінілпіролідоном.
С. 447-450.
[Повний текст PDF]

Запорожець О. Α., Іщенко М. В.
Іммобілізований на кремнеземі іонний асоціат ЧАС+сульфарсазен" для сорбційно-атомно-абсорбційного визначення РЬ(ІІ).
С. 451-453.
[Повний текст PDF]

Гребенюк А. Г.
Адсорбція води і стабільність малих частинок оксиду літію: квантовохімічне дослідження.
С. 454-456.
[Повний текст PDF]

Корнілов М. Ю., Михайленко О. В., Любчук Т. В., Ісаєв С. Д.
Новий погляд на механізм утворення карбонових нанотрубок з графіту.
С. 457-459.
[Повний текст PDF]

Стельмашук В., Савчина Л. Α., Антпонюк Н. Г.
Роль гумусових речовин у процесах підготовки води (огляд).
С. 460-471.
[Повний текст PDF]

Бомко В. О., Єгоров О. М., Вдовін С. О., Зайцев Б. В., Заботін О. В., Кавчук В. Н., Кобецъ А. П., Молчанов В. В., Рудяк Б. I., Журавльов В. Г., Лісних Μ. С, Решетніков В. Μ, Шелепко В. П.
Розробка комплексу з виробництва трекових мембран на базі харківського лінійного прискорювача важких іонів.
С. 472-476.
[Повний текст PDF]

Биков Д. П., Фісун Μ. Τ.
Пошарова модель розробки програмного забезпечення САПР суден.
С. 477-485.
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]

 
< Попередня

"Наукові записки НаУКМА" в електроному каталозі бібліотеки

top of page

Посилання при цитуванні є обов’язковим.

© 2024 Наукові записки НаУКМА
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.