National University of Kyiv-Mohyla Academy
Наукові записки НаУКМА

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 

  
arrowГоловна arrow Архів arrow 2015 arrow Т. 177: Комп'ютерні науки   
Головна
Архів
Пошук
Т. 177: Комп'ютерні науки Надрукувати Надіслати електронною поштою
 Image

Назва

Наукові записки. Том 177, Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ,

  Видавництво

[ВПЦ НаУКМА],

 Рік

2015.

 Обсяг

139 с. 

 Редколегія

Глибовець М. М., д-р фіз.-мат. наук – головний редактор
Анісімов А. В., д-р фіз.-мат. наук, професор, декан ф-ту кібернетики (КНУ ім. Т. Шевченка)
Буй Д. Б., д-р фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник (КНУ ім. Т. Шевченка)
Гороховський С. С., канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (НаУКМА)
Дорошенко А. Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор (НаУКМА)
Іваненко В. І., д-р техн. наук, професор (НаУКМА)
Кондратенко Ю. П., д-р техн. наук, професор (НаУКМА)
Михалевич В. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент (НаУКМА)
Рябенький В. М., д-р техн. наук, професор (МДГУ ім. П. Могили)
Синявський О. Л., д-р техн. наук, доцент (НаУКМА)
Фісун М. Т., д-р техн. наук, професор, дійсний член УАІН
Кирієнко О. В. – відповідальний секретар (НаУКМА)

 РецензентиБєлов Ю. А. – д-р фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної кібернетики
Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Нікітченко М. С. – д-р фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 УпорядникиГлибовець М. М., д-р. фіз.-мат. наук (НаУКМА)

 Предмет

Комп'ютерні науки - Наукові збірники.

Глибовець М. М.
Передмова.
С. 3
[Повний текст PDF]

Мейтус В. Ю.
Подання знань в інтелектуальних системах.
С. 4-9
[Повний текст PDF]

Глибовець А. М., Паращин О. О.
Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса.
С. 9-15
[Повний текст PDF]

Галковська Л. О.
Застосування нейронних мереж Хопфілда для розв’язання csp задач.
С. 16-24
[Повний текст PDF]

Субботін С. О.
Автоматичне виділення вибірок для побудови нейромоделей.
С. 25-29
[Повний текст PDF]

Галкін О. А.
Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів.
С. 29-33
[Повний текст PDF]

Глибовець А. М., Мусбаг Заід Енвігі Мохаммед
Особливості автоматичної обробки арабської мови.
С. 34-37
[Повний текст PDF]

Олецький О. В.
Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин.
С. 37-40
[Повний текст PDF]

Бучко О. А.
Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження.
С. 41-43
[Повний текст PDF]

Гломозда Д. К.
Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі.
С. 44-52
[Повний текст PDF]

Горборуков В. В.
Про одну задачу багатокритеріального вибору.
С. 53-57
[Повний текст PDF]

Ємець О. О., Барболіна Т. М.
Комбінаторна оптимізаційна модель упакування прямокутників з імовірнісними обмеженнями.
С. 58-62
[Повний текст PDF]

Євтушенко О. Я.
Застосування тріангуляції Делоне для розв’язання евклідової задачі Штейнера.
С. 62-68
[Повний текст PDF]

Завадський І. О.
Мультироздільникові коди.
С. 69-76
[Повний текст PDF]

Гончар С. А.
Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем.
С. 76-82
[Повний текст PDF]

Буй Д. Б., Пузікова А. В.
Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан.
С. 83-91
[Повний текст PDF]

Сенченко О. С.
Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені.
С. 92-95
[Повний текст PDF]

Буй Д. Б., Глушко І. М.
Розширення сигнатур реляційних (табличних) алгебр Кодда: сучасний стан.
С. 95-107
[Повний текст PDF]

Глибовець А. М., Добрянський А. О.
Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL.
С. 108-112
[Повний текст PDF]

Афонін А. О., Зважій Д. В.
Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB.
С. 113-117
[Повний текст PDF]

Черкасов Д. І., Штіхлайтнер А. Й., Подаревський О. В.
Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання.
С. 118-124
[Повний текст PDF]

Пєчкурова О. М., Ахмедзянов П. А.
Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів.
С. 125-130
[Повний текст PDF]

Кирієнко О. В., Малькевич Б. І.
Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків.
С. 130-136
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]

 
< Попередня

"Наукові записки НаУКМА" в електроному каталозі бібліотеки

top of page

Посилання при цитуванні є обов’язковим.

© 2024 Наукові записки НаУКМА
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.