National University of Kyiv-Mohyla Academy
Наукові записки НаУКМА

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 

  
arrowГоловна arrow Архів arrow 2015 arrow Т. 168: Юридичні науки   
Головна
Архів
Пошук
Т. 168: Юридичні науки Надрукувати Надіслати електронною поштою

 

Image 

Назва

Наукові записки. Том 168, Юридичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

[ВПЦ НаУКМА],

 Рік

2015.

 Обсяг

151 с.

 Редколегія

Козюбра М. І., д-р юрид. наук – головний редактор (НаУКМА)
Буроменський М. В., д-р юрид. наук (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
Василенко В. А., д-р юрид. наук (НаУКМА)
Галаган В. І., д-р юрид. наук (НаУКМА)
Костенко О. М., д-р юрид. наук (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, НаУКМА)
Мелешевич А. А., д-р філософії в галузі політології (НаУКМА)
Мусіяка В. Л., канд. юрид. наук (НаУКМА)
Савенко М. Д., канд. юрид. наук (НаУКМА)
Стефанчук Р. О., д-р юрид. наук (Національна академія прокуратури України, НаУКМА)
Сущенко В. М., канд. юрид. наук (НаУКМА)
Футей Богдан, почесний доктор НаУКМА (Федеральний суд претензій США)
Шевчук С. В., д-р юрид. наук (НаУКМА)
Александрова Н. В., канд. юрид. наук – відповідальний секретар редколегії (НаУКМА)

 Рецензенти

Гусарєв С. Д., д-р юрид. наук, професор (Національна академія внутрішніх справ)
Мельник М. І., д-р. юрид. наук, професор (Конституційний Суд України)

 Упорядники

Козюбра М. І., д-р юрид. наук, професор
Ткаченко В. М., ст. викладач

 Предмет

Право - Наукові збірники.

Козюбра М. І.
Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку.
С. 3-9
[Повний текст PDF]

Савенко М. Д.
Судова реформа в Україні: конституційний аспект.
С. 9-14
[Повний текст PDF]

Сущенко В. М.
Реформування судової влади: комплексний підхід.
С. 14-20
[Повний текст PDF]

Цельєв О. В.
Сфери і способи впливу держави на право.
С. 20-22
[Повний текст PDF]

Ключковський Ю. Б.
Критерії публічно-правової дієздатності громадянина.
С. 22-29
[Повний текст PDF]

Венгер В. М.
Всеукраїнський референдум як інструмент обмеження повноважень парламенту.
С. 29-34
[Повний текст PDF]

Аллахвердова Л. В.
Обмеження дискреційних повноважень як вимога верховенства права.
С. 34-37
[Повний текст PDF]

Матвєєва Ю. І.
Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності.
С. 37-39
[Повний текст PDF]

Мороз Ю. К.
Принцип недискримінації: поняття та співвідношення з принципом рівності.
С. 39-42
[Повний текст PDF]

Мельник М. О.
Реформування методології викладання у вищих навчальних юридичних закладах у контексті здобутків школи правового реалізму.
С. 42-46
[Повний текст PDF]

Шуліма А. О.
Темпоральні аспекти юридичної сили закону.
С. 46-48
[Повний текст PDF]

Звєрєв Є. О.
Деякі питання стосовно теорій юридичного тлумачення.
С. 48-52
[Повний текст PDF]

Кістяник В. І.
Особливості аргументації в судах загальної юрисдикції.
С. 52-56
[Повний текст PDF]

Журбелюк Г. В.
Розвиток норм феодального права України щодо опіки.
С. 56-60
[Повний текст PDF]

Курінний О. В.
Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація.
С. 60-63
[Повний текст PDF]

Шмарьова Т. О.
Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.).
С. 63-72
[Повний текст PDF]

Нагнічук О. І.
Співвідношення права на свободу вираження щодо публічних осіб та права на повагу до приватного та сімейного життя публічних осіб у практиці Європейського cуду з прав людини.
С. 72-77
[Повний текст PDF]

Федорова А. Л.
Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання.
С. 77-81
[Повний текст PDF]

Петров Р. А.
Транспозиція «acquis» ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію.
С. 81-85
[Повний текст PDF]

Святун О. В.
Право на свободу мирних зібрань у праві Європейського Союзу.
С. 85-89
[Повний текст PDF]

Логуш Л. В., Іщенко Д. Ю.
Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, які є членами Європейського Союзу.
С. 89-93
[Повний текст PDF]

Антонович М. М.
Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом.
С. 93-98
[Повний текст PDF]

Матяшова М. В.
Ефективність механізму захисту прав людини згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
С. 98-101
[Повний текст PDF]

Аносова Ю. В.
Механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти людяності: міжнародний досвід та українські реалії.
С. 101-105
[Повний текст PDF]

Дворовий М. В.
Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект.
С. 105-109
[Повний текст PDF]

Черненко З. С.
Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів.
С. 109-115
[Повний текст PDF]

Михайлюк Г. О.
Забезпечення захисту прав на комерційні позначення: актуальні проблеми та судова практика.
С. 115-120
[Повний текст PDF]

Карнаух Т. М.
Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні.
С. 120-124
[Повний текст PDF]

Лобач О. М.
Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на прикладі окремих елементів податку).
С. 124-130
[Повний текст PDF]

Кравченко Н. Г.
Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів.
С. 130-134
[Повний текст PDF]

Костюк В. Л.
Процедура укладення трудового договору в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект.
С. 134-139
[Повний текст PDF]

Азаров Д. С.
Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття).
С. 139-146
[Повний текст PDF]

Горох О. П.
Виправлення засудженого як підстава заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
С. 146-151
[Повний текст PDF]

Відомості про авторів.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]

 
< Попередня   Наступна >

"Наукові записки НаУКМА" в електроному каталозі бібліотеки

top of page

Посилання при цитуванні є обов’язковим.

© 2024 Наукові записки НаУКМА
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.